Om


Tillvara

-  ta förmågor, egenskaper, möjligheter, kunskaper, erfarenheter

och engagemang. När jag åtar mig ett uppdrag  kan det vara som en del i olika faser eller igenom en hel process -  Att identifiera, analysera, ta tillvara, utveckla verksamheten och individer utifrån behov av förändring i kombination av roll, kontext, och situation. Det för att ta tillvara och lyfta fram och stödja det som ger framgång hos personer och/eller organisationer och bygger vidare på det som grund för förändring.

- Varje person och varje uppdrag är unik.

Ramarna som jag utgår i från är  baseras på forskning, beprövad metoder inom organisations- & verksamhetsutveckling,förändringsledning, ledarutveckling,

kompetensutveckling, chefsstöd, coaching, handlening och samtalstöd.

- Behövs ytterligare personer sker det i nätvker och samarbete med andra konsulter, som har liknande bakgrund och ibland ytterligare kunskap.

 

Min erfarnhet är inom ekonomi-, HR och psykologiområdet. Har vana att ingå i ledningsgruppsarbete och arbetat som chef och projektledare med fokus på växande, förändringsledning och utveckling.

Cerifierad på Farax ledarutvecklingmodell, personlighetsinventering. 

 

- Periodvis även intermisuppdrag, på del av tid samt korta och något längre.

Besöksadress


Norrtullsgatan 6

Odenplan

 

+46 (70) 592 1933

info@tillvara.se

Copyright © All Rights Reserved